Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Kulturløype på Breievne

Anne Lise Breievne er guide
NB: Ta på deg gul vest sidan me skal vandra langs riksvegen, som har 80 km-fartsgrense.
Anne Lise vil mellom anna guida oss til helleristningane på Svartaberget og til vikinggrav i Storeklubben. Medan me går gjennom frukthagen, fortel Anne Lise om perioden med munkar frå Lyse kloster busette på Breievne. Ho har skaffa seg mykje kunnskap om historia i området.
Turen tek om lag ein time. Etterpå vert det høve til å få seg vått og turt på garden.
Deltakaravgift: kr (vert fastsett seinare)
Born under 12 år gratis