Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Dialektfestival

Dialekt - identitet - respekt

SEPTEMBER 15-17. SEPT 2023  |  STRANDEBARM, HARDANGER, NOREG

Heile programmet

Fredag 15. september 2023

kl. 12:00 til kl. 15:00

Fosseloftet: Forteljarkurs for lærarar og barnehagelærarar ved Anne Hungnes.

Gratis. Påmelding til randijaa@gmail.com  Meir..

kl. 12:30 til kl. 13:55

Fossehuset: Dialektdag for 10. klasse (Strandebarm Skule).
Elevane presenterer arbeidet sitt for dei andre elevar/foreldre/interesserte.
Dialektkviss.

kl. 14:00 til kl. 14:35

Strandebarm omsorg:  Arne Sørheim fortel. Meir...
Ole Gjerde spelar toradar. Meir...

kl. 16:00 til kl. 17:30

Fossehuset: Nytt land og nytt språk. Vaksenopplæringa presenterer seg Meir...

Norsk/engelsk over alt. Ved ordbokredaktør Oddrun Grønvik Meir...

kl. 18:00 til kl. 18:45

Fossehuset: Vestlandsdialektane i verda ved Sylfest Lomheim. Meir...

Billett: kr 150

kl. 19:00 til kl. 22:00

Haugatun: Velkomsthelsing ved ordførar Torgeir Næss

Ottar Wiik Meir... og Jens Brekke Meir... syng viser og fortel vossastubbar. 

Gamaldans. Gamaldansgrupper frå fleire bygder. Levande musikk

Billett: kr 100

Laurdag 16. september 2023

Kulturminnedag i Kvam herad

kl. 10:00 til kl. 13:00

Fosseloftet: Forteljarkurs for alle ved Anne Hungnes - påmelding til Randi Jåstad.

e-post: randijaa@gmail.com eller telefon: 91523146 Meir...

Billett: kr 200

kl. 12:00 til kl. 16:00

Natursti og aktivitetar ved Strandbarm Marina 

Open kafe kl. 12:00 til kl. 16:00. Meir...

kl. 13:00 til kl. 14:45

Fossehuset: Stadnamnverkstad ved Hordaland fylke - Karl Peder Mork. Meir...

Ta med deg stadnamn du lurer på. Korleis samla inn på ein lur måte?

Kl 13.30 - 16.30

Haugatun:Det vert servert gratis mat i kjellaren. Kvam herad spanderer.
Ungdomsklubben i SUL syter for mat og drikke for festivaldeltakarane. 

kl. 15:00 til kl. 15:45

Haugatun: Inn i eventyrverda. Forteljarstund for familiar ved Anne Hungnes Meir...

kl. 15:00 til kl. 15:45

Skulehuset på Kinckgarden: Dialektbruk i Kinck sin litteratur ved Johan Storm Munch. Meir...

kl. 17:00 til kl. 18:30

Haugatun: Basar til inntekt for dialektprosjektet, lokalproduserte vinstar

Erling Neteland leier basaren og fortel slåser. Meir...

kl. 20:00 og utover

Haugatun: Ingmar Ljones – Språk og identitet - kåseri. Meir...
Endre Olsen og Ragnhild Kambo Grov - underhaldning. Meir...

Billett: kr. 200
Dans frå omlag 22.00 - Strandebarm ungdomslag  - Glava spelar

Dansen vert arrangert av ungdomslaget (SUL) og det vert eigen billett

Sundag 17. september 2023

kl. 11:00 til kl. 12:30

Strandebarm kyrkje: Festivalgudsteneste med song og musikk

Olav Skeie Lid syng . Meir...

kl. 12:00 til kl. 16:00

Natursti og aktivitetar ved Strandbarm Marina 

Open kafe kl. 12:00 til kl. 16:00. Meir...

kl. 13:00

Strandebarm bibliotek: Lesestund for ungar med Merethe Gauden.

Ho les frå "Alien i klassen" av Vegard Markhus

Arr: Kvam bibliotek  Meir...

kl. 13:00 til kl. 14:00

Breievne gard: Kulturløype - guida tur.

Sal av mat og drikke.  Meir... 

kl. 14:30

Fossehuset: Oppsummering og skalkafest

Desse vil du treffa

Inspirerande fordragshaldar og artistar.


Nokre kjenner du og fleire vil du verta kjent med.

OM

Arbeidet med denne festivalen starta då Kvam herad auka løyvingane til festivalar.

Ei gruppe i Strandebarm har sett nærmare på strandebarmsdialekten.

Denne dialekten til liks med andre dialektar er vel verd ein festival.

 Kvam mållag er med på dette arbeidet.

Kvam herad vil skipa til kulturminnedag på laurdagen og kombinerer dette med festivalen.

Andre støttespelarar: Kvam folkeakademi og Fossestiftinga

Denne helga vil du finna noko for språkinteresserte i alle aldersgrupper. 

SPONSORAR

Me takkar sponarane våre.

Kvam

herad

Kvam

Mållag

Folkeakademiet

Kvam

Fosse-stiftinga

Kvam soge-

og kulturminnelag

Fossehuset
Haugatun
Fosseloftet
Fossehuset
Fosseloftet
Fosseloftet
Fosseloftet i Strandebarm Marina
Strandebarm marina
Strandebarm marina

Lurer du på noko?

Har du spørsmål eller kommentarar - skriv dei her og klikk på Send. Felta med * må fyllast ut.

Telefon92048761

Dato:

15. - 17. september 2023

Stad og adresse: