Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Dialektfestival

Dialekt - identitet - respekt

SEPTEMBER 15-17. SEPT 2023  |  STRANDEBARM, HARDANGER, NOREG

Heile programmet

Fredag 15. september 2023

Heile dagen: Dialektsti ved Strandbarm Marina (Båthamna i Strandebarm) 

kl. 12:00 til kl. 15:00

Fosseloftet: Forteljarkurs for lærarar og barnehagelærarar ved Anne Hungnes.  Meir..

kl. 12:30 til kl. 13:55

Fossehuset: Dialektdag for 10. klasse (Strandebarm Skule).
Elevane presenterer arbeidet sitt for dei andre elevane på skulen.
Dialektkviss.

kl. 14:00 til kl. 14:35

Strandebarm omsorg:  Arne Sørheim fortel. Meir...
Ole Gjerde spelar toradar. Meir...

kl. 16:00 til kl. 17:00

Fossehuset: Ei lita innleiing om arbeidet til dialektgruppa
Kva tyder ordet? Korleis skriv ein ordet? Kvar er alle orda?  Oddrun Grønvik Meir...

kl. 19:00 til kl. 22:00

Haugatun: Velkomsthelsing

Ottar Wiik syng viser. Meir...

Gamaldans, Kvemmingen og fleire spelegrupper

Laurdag 16. september 2023

Kulturminnedag i Kvam herad

Heile dagen: Dialektsti ved Strandbarm Marina (Båthamna i Strandebarm)

Kjenner du delane til ein strandebærmar (båten). Meir...

kl. 10:00 til kl. 13:00

Fosseloftet: Forteljarkurs for alle ved Anne Hungnes - påmelding til Randi Jåstad innan 8. sept. 2023.

Påmelding: randijaa@gmail.com eller 91523146 Meir...

kl. 13:00 til kl. 14:45

Fosseloftet: Stadnamnverkstad ved Hordaland fylke - Karl Peder Mork. Meir...

Ta med deg stadnamn du lurer på. Korleis samla inn på ein lur måte?

kl. 15:00 til kl. 16:00

Fosseloftet: Stadnamnspasertur med Kristen Neverdal på Tangerås. Meir...

kl. 15:00 til kl. 15:45

Haugatun: Forteljarstund for familiar ved Anne Hungnes Meir...

kl. 15:00 til kl. 15:45

Skulehuset på Kinckgarden: Dialektbruk i Kinck sin litteratur ved Johan Storm Munch. Meir...

kl. 16:00 til kl. 16:45

Fossehuset: Vestlandsdialektane i verda ved Sylfest Lomheim. Meir...

kl. 17:00 til kl. 18:30

Haugatun: Basar til inntekt for dialektprosjektet, lokalproduserte vinstar

Erling Neteland leier basaren og fortel slåser. Meir...

kl. 19:30 og utover

Haugatun: Oddny Miljeteig – Språk og identitet - kåseri. Meir...
Endre Olsen og Ragnhild Kambo Grov - underhaldning. Meir...
Dans frå 21.30 - Strandebarm ungdomslag  - Glava spelar

Sundag 17. september 2023

Heile dagen: Dialektsti ved Strandbarm Marina (Båthamna i Strandebarm) 

kl. 11:00 til kl. 12:30

Strandebarm kyrkje: Festivalgudsteneste. Meir...

kl. 13:00

Strandebarm bibliotek: Forfattarbesøk - Vegard Markhus. Meir...

kl. 13:00 til kl. 14:00

Breievne gard: Kulturløype - guida tur. Meir... 

kl. 14:30

Fossehuset: Oppsummering og skalkafest

Desse vil du treffa

Inspirerande fordragshaldar og artistar.


Nokre kjenner du og fleire vil du verta kjent med.

FAGLEG INNHALD

TRE DAGARS FESTIVAL

15. - 17. SEPTEMBER 2023

Me skal ha både

fagleg innhald

og

kulturelt innhald.


Meir tekst på veg.

OM

Arbeidet med denne festivalen starta då Kvam herad auka løyvingane til festivalar.

I Strandebarm har det vore ei gruppe som har sett nærmare på strandebarmsdialekten.

Denne dialekten til liks med andre dialektar er vel verd ein festival.

Det er Kvam mållag som driv dette arbeidet.

Kvam herad vil skipa til kulturminnedag på laurdagen og kombinerer dette med festivalen.

Andre støttespelarar: Kvam folkeakademi og Fossestiftinga

Denne helga vil du finna noko for språkinteresserte i alle aldersgrupper. 

SPONSORAR

Me takkar sponarane våre.

Kvam

herad

Kvam

mållag

Kvam

folkeakademi

Fosse-stiftinga

Lurer du på noko?

Har du spørsmål eller kommentarar - skriv dei her og klikk på Send. Felta med * må fyllast ut.

Telefon92048761

Dato:

15. - 17. september 2023

Stad og adresse: