Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Programmet for 2023 var slik

Fredag 15. september 2023

kl. 12:00 til kl. 15:00

Fosseloftet: Forteljarkurs for lærarar og barnehagelærarar ved Anne Hungnes.

Gratis. Påmelding til randijaa@gmail.com  Meir..

kl. 12:30 til kl. 13:55

Fossehuset: Dialektdag for 10. klasse (Strandebarm Skule).
Elevane presenterer arbeidet sitt for dei andre elevar/foreldre/interesserte.
Dialektkviss.

kl. 14:00 til kl. 14:35

Strandebarm omsorg:  Arne Sørheim fortel. Meir...
Ole Gjerde spelar toradar. Meir...

kl. 16:00 til kl. 17:30

Fossehuset: Nytt land og nytt språk. Vaksenopplæringa presenterer seg Meir...

Norsk/engelsk over alt. Ved ordbokredaktør Oddrun Grønvik Meir...

kl. 18:00 til kl. 18:45

Fossehuset: Vestlandsdialektane i verda ved Sylfest Lomheim. Meir...

Billett: kr 150

kl. 19:00 til kl. 22:00

Haugatun: Velkomsthelsing ved ordførar Torgeir Næss

Ottar Wiik Meir... og Jens Brekke Meir... syng viser og fortel vossastubbar. 

Gamaldans. Gamaldansgrupper frå fleire bygder. Levande musikk

Billett: kr 100

Laurdag 16. september 2023

Kulturminnedag i Kvam herad

kl. 10:00 til kl. 13:00

Fosseloftet: Forteljarkurs for alle ved Anne Hungnes - påmelding til Randi Jåstad.

e-post: randijaa@gmail.com eller telefon: 91523146 Meir...

Billett: kr 200

kl. 12:00 til kl. 16:00

Natursti og aktivitetar ved Strandbarm Marina 

Open kafe kl. 12:00 til kl. 16:00. Meir...

kl. 13:00 til kl. 14:45

Fossehuset: Stadnamnverkstad ved Hordaland fylke - Karl Peder Mork. Meir...

Ta med deg stadnamn du lurer på. Korleis samla inn på ein lur måte?

Kl 13.30 - 16.30

Haugatun:Det vert servert gratis mat i kjellaren. Kvam herad spanderer.
Ungdomsklubben i SUL syter for mat og drikke for festivaldeltakarane. 

kl. 15:00 til kl. 15:45

Haugatun: Inn i eventyrverda. Forteljarstund for familiar ved Anne Hungnes Meir...

kl. 15:00 til kl. 15:45

Skulehuset på Kinckgarden: Dialektbruk i Kinck sin litteratur ved Johan Storm Munch. Meir...

kl. 17:00 til kl. 18:30

Haugatun: Basar til inntekt for dialektprosjektet, lokalproduserte vinstar

Erling Neteland leier basaren og fortel slåser. Meir...

kl. 20:00 og utover

Haugatun: Ingmar Ljones – Språk og identitet - kåseri. Meir...
Endre Olsen og Ragnhild Kambo Grov - underhaldning. Meir...

Billett: kr. 200
Dans frå omlag 22.00 - Strandebarm ungdomslag  - Glava spelar

Dansen vert arrangert av ungdomslaget (SUL) og det vert eigen billett

Sundag 17. september 2023

kl. 11:00 til kl. 12:30

Strandebarm kyrkje: Festivalgudsteneste med song og musikk

Olav Skeie Lid syng . Meir...

kl. 12:00 til kl. 16:00

Natursti og aktivitetar ved Strandbarm Marina 

Open kafe kl. 12:00 til kl. 16:00. Meir...

kl. 13:00

Strandebarm bibliotek: Lesestund for ungar med Merethe Gauden.

Ho les frå "Alien i klassen" av Vegard Markhus

Arr: Kvam bibliotek  Meir...

kl. 13:00 til kl. 14:00

Breievne gard: Kulturløype - guida tur.

Sal av mat og drikke.  Meir... 

kl. 14:30

Fossehuset: Oppsummering og skalkafest

Desse fekk du treffa i 2023

Inspirerande fordragshaldar og artistar.


Nokre kjenner du og fleire vil du verta kjent med.