Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

GLAVA

Skal du svinga deg på golvet?

Skal du nyta musikken?

Skal du snakka med naboen utan å skrika?

Skal du drøyma deg vekk?

Skal du kosa deg?


Skal du høyra på/danse etter/kosa med GLAVA?

Fotografia er stolne frå Skåralappen/HF/Aviso (på nett)