Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Astrid Fylkesnes Helleve

Nytt land og nytt språk.


«Eg har verdas beste jobb», seier lektor Astrid Helleve, som arbeider i Vaksenopplæringa i Kvam. Her underviser ho i norsk for innvandrarar.  Nynorsk, bokmål og eit mangfald av dialektar må taklast. På møtet i Fossehuset på fredag kl 16 får me møta elevar og lærar som vil dela gleder og utfordringar i opplæringa med oss.