Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Anne Hungnes

Anne Hungnes frå Molde er lærar og har utdanning i munnleg forteljing frå Høgskulen i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ho har lang røynsle i å fortelja for born i skulen og for Den Kulturelle Skulesekken. Ho har og hatt forestillingar for vaksnepå Romsdalsmuséet og andre stader.