Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Karl Peder Mork

Stadnamnverkstad v/ Karl Peder Mork,

rådgjevar i Vestland fylkeskommune

Stadnamn er spanande kjelder til språket vårt og historia vår. Stadnamna fortel om naturtilhøve, segner, kvardag og fest. Karl Peder Mork er rådgjevar med ansvar for stadnamnsamlingane ved Fylkesarkivet i Vestland fylkeskommune. Der arbeider han med innsamling, vern og formidling av stadnamn i Vestland. På stadnamnverkstaden får du lære om kva for ulike kjelder vi har til stadnamn. Ønskjer du å samle inn stadnamn sjølv? På stadnamnverkstaden får du lære meir om korleis du kan drive eige innsamlingsarbeid, og kva Fylkesarkivet kan hjelpe til med.