Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Karl Peder Mork

Stadnamnverkstad v/ Karl Peder Mork,

rådgjevar i Vestland fylkeskommune

Stadnamn er spanande kjelder til språket vårt og historia vår. Stadnamna fortel om naturtilhøve, segner, kvardag og fest. Karl Peder Mork er rådgjevar med ansvar for stadnamnsamlingane ved Fylkesarkivet i Vestland fylkeskommune. Der arbeider han med innsamling, vern og formidling av stadnamn i Vestland. På stadnamnverkstaden får du lære om kva for ulike kjelder vi har til stadnamn. Ønskjer du å samle inn stadnamn sjølv? På stadnamnverkstaden får du lære meir om korleis du kan drive eige innsamlingsarbeid, og kva Fylkesarkivet kan hjelpe til med.

Stadnamnverkstad i Fosse-huset laurdag 16. september kl 13 - 15

Har du  samla inn stadnamn i bygda di, eller har du lyst til å byrja med det? I så fall er stadnamnverkstaden rette plassen for deg. Ta med deg stadnamnlister viss du har slike liggjande.
På stadnamnverkstaden får du læra meir om korleis du kan driva eige innsamlingsarbeid, og kva Fylkesarkivet kan hjelpa deg med. Du får òg kunnskap om kjeldene til stadnamn.

Kurset er gratis.


Karl Peder Mork er rådgjevar med ansvar for stadnamnsamlingane ved Fylkesarkivet i Vestland fylkeskommune. Der arbeider han med innsamling, vern og formidling av stadnamn i Vestland.