Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Johan Storm Munch

Johan Storm Munch (1933), rektor emeritus, vil fortelja om dialektbruken i forfattarskapen til Hans E. Kinck (1865 -1926).

I den stadsbundne nyromantikken gjekk ein direkte til originalen. Kinck gjekk direkte til strandebarmsdialekten i mange av diktverka sine. Her var han ein føregongsmann. I nyromantikken fekk novella ei fornya interesse og Hans E. Kinck er ein meister.


Føredraget vil føregå i skulehuset på Kinckgarden i Strandebarm.

Her fortel Johan Storm Munck og skulehuset: