Fossestiftinga, Kvam folkeakademi, Kvam mållag

Johan Storm Munch

Johan Storm Munch (1933), rektor emeritus, held foredrag om småbønder i møte med doktor og prest, knoting og kommunikasjon i det klassedelte samfunnet. Far til forfattar Hans E. Kinck (1865 - 1926), Theodor Kinck (1832 - 1903) var distriktslege i Strandebarm (1876 - ??).

Edvard Beyer skriv: «Vitnemålene om Otto Theodor Kinck stemmer godt over ens. Han var en plikttro og folkekjær lege, mild og blid, fordomsfri, hensynsfull og varhendt, jevn og liketil i omgang, lun og gløgg, med sterk sans for humor og stor evne til å komme på talefot med bøndene – voksne som barn – og vinne tillit hos dem». (Beyer, 1956, s. 9.)